Ballongbehandling mot öronlock


Öronlocksproblem kan vara väldigt jobbigt och irriterande. När inte kortisonspray, tabletter eller tryckutjämning längre hjälper kan man behandla med kateter som förs in i näsan och genom örontrumpeten. Sedan pumpas ballongen upp och luftar mellanörat. Behandlingen kan ske i lokal bedövning eller i sedering. Lugnande ges. Får ej köra bil samma dag.