Kollageninjektion mot nästäppa


Nästäppa som orsakas av ”alarvinge insufficiens”, d.v.s. näsvingarna stängs igen vid inandning, kan behandlas med kollageninjektion på insidan av nässlemhinnan. Ämnet är biologiskt fullt nedbrytbart efter 18 månader. Kan kombineras med mikrovågsbehandling av näsmusslor för att ge optimal luftpassage.