Kryoteknik mot rhinit

- Rinnande näsa och allergisk rhinit -


Fram tills nu har rinnande näsa eller allergisk rhinit varit svårbehandlad och enda behandlingsalternativet varit kortisonspray. Men nu finns kryoteknik. Man kyler ner nässlemhinnan och nerven med -60 gradig flytande kväve. Detta dämpar nervaktiviteten och minskar överproduktionen av sekret och slem i näsan. Behandlingen sker i lokalbedövning och tar ca 30 min. Man kan köra bil och arbeta efter behandlingen.

Applikator med kylmedel, flytande kväve används. Nerven kyls ned och dämpar överaktiviteten med slemproduktionen i näsan.