Myringoplastik
- Lagning av trumhinna -


Trumhinnorna kan gå sönder av olika anledningar, vanligast efter öroninfektioner och trauma.

Detta leder till att man hör sämre, s.k. ledningshinder, eftersom ljudet inte fortplantas lika bra in till innerörat när trumhinnan är trasig och inte längre kan vibrera lika bra och ge adekvata svängningar i ljudtransmissionen i luften. Ljudet känns inte lika starkt och röster känns avlägsna.

Vid myringoplastik kan man använda fett eller muskelhinna, s.k. fascia, för att täcka över hålet. När trumhinnan och det biologiska implantatet har adapterats till varandra blir trumhinnan hel och ljudet bättre. Myringoplastik utförs hos oss av professor Malou Hultcrantz, som tidigare jobbat på Karolinska Sjukhuset, och är medlem i Nationella kvalitetsregister för myringoplastik. Vuxna kan genomgå myringoplastik i lokal anestesi. Barn bör opereras i narkos. Operationen brukar ta 45-60 minuter.