Sömnutredning


En stor folkhälsosjukdom som går hand i hand med välfärdssamhällets utveckling - Stress på dagarna, stillasittande jobb eller studier. Efter nattens sömn vaknar man icke utvilad, med huvudvärk och känner sig tröttare än innan. Många kan ha sömnapné utan att veta om det. Det brukar vara först när husläkaren upptäcker att man har hypertoni, högt blodtryck, som man relaterar till sömnproblemen och utreder med sömnregistrering. Majoriteten av den vuxna befolkningen har någon form av sömnstörning eller andningsuppehåll utan att veta om det först efter många år. Även diabetes och metabolt syndrom kan härledas till sömnstörning. Förutom trafikfara och medicinska konsekvenser, tär snarkning och sömnapné även väldigt mycket på relationerna.

Vi utreder sömnstörningar med medicinsk statusundersökning och sömnmätning. Patienter får låna med sig sömnmätare över natten för att dagens efter få svar på hur mycket syrgas man tappar, samt hur många andningsuppehåll man haft under natten. Behandlingen kan variera allt från viktminskning, kost och motion till snarkskena, CPAP eller operation. Hos oss har vi Dr. Thelning som arbetat med sömn i 30 år samt Dr. Löth som är disputerad och Ph.D i sömnstörning. Tillsammans hjälper de Dig med dina sömnproblem.